skip to Main Content
 1. Rekisterinpitäjä
  Somepoint Oy – Aurinkolahden Puistotie 8 B 29, 0990 Helsinki, somepoint.fi
 2. Rekisteriasiat
  Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa toimitusjohtaja Heidi Selkäinaho.
 3. Rekisterin nimi
  Rekisterien nimet ovat Somepointin uutiskirje ja Somepointin blogin tilaajat.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Käsittelyn tarkoituksena on Somepointin uutiskirjeen lähetys, blogikirjoitusten lähetys ja Somepointin markkinointiviestintä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
  Koko nimi
  Sähköpostiosoite
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan Somepointin www-sivuston sähköisillä tilauskaavakkeilla sekä Somepointin uutiskirjeen kautta ja muulla tavalla tulleiden pyyntöjen mukaisesti.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle.
 8. Tietojen poistaminen
  Tilaajaa koskevia tietoja voidaan poistaa tilaajan vaatimuksesta mistä syystä tahansa.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS-suojatussa sivustossa, vahvojen salasanasuojausten takana.
 10. Kielto-oikeus
  Tilaajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Back To Top