Skip to content

Työn tuottavuus nousuun yrityksen sisäisen somen avulla

EVAn kuusi vuotta vanhan, mutta uskoakseni edelleen ajankohtaisen raportin Mainettaan parempi työ (pdf) mukaan suomalainen työvoima on nyt osaavampaa, luovempaa ja innovatiivisempaa kuin milloinkaan. Suomalaista koulutustasoa kehutaan maailmalla. Kuitenkin suomalaisen työn tuottavuus on raportin mukaan laskenut 1990-luvun puolivälistä alkaen, ja Suomen on todettu kansainvälisessä vertailussa hyödyntävän puutteellisesti henkilöstönsä kasvanutta osaamista.

Tuottavuus laskee, koska henkilöstöä ei kuulla

Työelämä on Evan raportin mukaan pysynyt melko muuttumattomana jo vuosikymmeniä johtuen syvällä olevista periaatteista, miten ihmisiä johdetaan ja miten työt organisoidaan. Viimeiseen 20 vuoteen työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työssä eivät ole muuttuneet. Tuottavuuden laskemisen ja puutteellisten vaikutusmahdollisuuksien välillä on selkeä yhteys: miten yritykset voisivat olla innovatiivisia ja tuottavia, jos osaavaa henkilöstöä ei kuulla?

Mallia työpaikan ulkopuolisesta keskustelevasta some-kulttuurista

Tällaisten raporttien lukeminen turhauttaa, mutta toisaalta näen edessäni loputtoman mahdollisuuksien kaivon. Väitän, että jokainen työpaikka voi kääntää innovointikykynsä kelkkaa lähtemällä mukaan uudenlaiseen johtamiseen ja avoimeen viestintäkulttuuriin, jossa jokainen työntekijä on tasa-arvoinen innovoija.

Työpaikat: On aika tulla pois 1900-luvulta! On aika oppia nopea, yhteisöllinen, keskusteleva kulttuuri, mikä työpaikkojen ulkopuolella on ollut arkipäivää jo 10 vuotta sosiaalisen median, kuten Facebookin ja Twitterin ansiosta.

Tiedonkulun avaaminen on ainoa keino saada työvoimasta kaikki irti

Ainoa tapa, miten työnantaja alkaa saada maailmalla kehutusta suomalaisesta työvoimastaan kaiken irti, on avata tiedonkulku organisaation sisällä. Onni on, että se on nykyisin mahdollista! Viestintää ei tarvitse enää sulloa suljettuihin kokoushuoneisiin ja loputtomiin sähköpostiketjuihin, joissa innovaatiot harvoin syttyvät eloon. Organisaation sisäiseen viestintään voidaan lanseerata some-työkalu, joista tunnetuimpia ovat tällä hetkellä Yammer, Slack ja Facebookin perustajien kehittämä Workplace.

Koko organisaation osaamispotentiaali yhteiseen käyttöön

Tavoitteena sisäisen some-työkalun lanseerauksessa on kokonaisvaltainen viestintäkulttuurin muutos. Muutosprojektin jälkeen

  • työntekijät jakavat tottuneesti kysymyksiään, palautteitaan ja ideoitaan avoimesti koko organisaatiolle, jolloin koko organisaation osaamispotentiaali saadaan yhteiseen käyttöön
  • Innovoinnista tulee näkyvää
  • myös johto pystyy osallistumaan innovointiin reaaliaikaisesti

Mitä etäämmällä henkilöt fyysisesti ovat toisistaan, sitä tehokkaammaksi some-kanava tulee. Kun Nilsiän pankin pankkivirkailija ehdottaa muutosta tärkeään palveluun asiakaspalauteen perusteella, ja kahdeksan muun kaupungin pankkivirkailija toteaa heidän asiakkaiden toivoneen samaa, palvelun päättäjät voivat tarttua muutosehdotukseen heti.

Tämä jos jokin on kilpailuetu.

Tuottavuus nousee nopeudella ongelmanratkaisussa

Tuottavuus nousee myös muilla tavoilla kuin innovointikyvyn kasvamisella: Ongelmanratkaisu ja asiakaspalvelu nopeutuu, kun henkilöstö saa nopeasti vastauksia kysymyksiinsä ilman että tarvitsee ensin selvittää, kuka tietää asiasta. Henkilöstö oppii joka päivä jotain uutta muilta työntekijöiltä.

Kaikki edellä mainittu tekee työntekijöistä sitoutuneempia, koska työ palkitsee heitä myös muuten kuin kuukauden lopussa tilille kolahtavan summan kautta. Ihmiset saavat kehittyä ja kehittää yritystä yhdessä ja oikeasti kokea olevansa tärkeä osa sitä. Jopa tylsälle rutiinityölle tulee merkitys!

Miten pääset alkuun viestintäkulttuurin muutoksessa?

Kun EVA seuraavan kerran tutkii suomalaista työtä, en enää halua nähdä, että työn tuottavuus jatkaa 1990-luvun puolivälissä alkanutta laskuaan ja että työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ovat edelleen mitättömät.

Viimeistään juuri nyt on aika alkaa tehdä töitä yhdessä ja kääntää Suomen tuottavuuskäyrät nousuun!

Ensimmäinen askel työpaikkasi viestintäkulttuurin muutoksessa on löytää työpaikan johdossa yhteinen tahtotila sen tekemiseen. Jotta sinulla olisi hyvät perustelut ja vastaukset yleisimpiin vastalauseisiin ennen kuin lähdet viemään ajatusta eteenpäin, suosittelen osallistumaan Somepointin verkkokurssille Organisaation sisäisen somen ABC.

Kurssilla opit

  • perustelemaan, miksi sisäinen some olisi tarpeellinen juuri sinun työpaikallasi
  • mitkä ovat yleisimmät käyttötavat sisäiselle somelle
  • miten muut ovat hyötyneet
  • mitkä ovat yleisimmät työkalut ja mitä sinun kannattaisi lähteä vertailemaan
  • minkälainen muutosprojekti takaa onnistuneen organisaatiokulttuurin muutoksen.

Laadit kurssilla ohjatusti valmiin hanke-esityksen viestinnän muutoshankkeesta. Neljän viikon kurssin jälkeen olet valmis vakuuttamaan kenet tahansa työpaikallasi siitä, että muutos on välttämätön!

Lue lisää kurssista:

Organisaation sisäisen somen ABC.

Heidi Selkäinaho on kokenut työyhteisöjen digiviestinnän konsultti, joka auttaa organisaatioita digiviestinnän kokonaisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja jalkautuksessa. Heidin tavoitteena on luoda avoin viestintäkulttuuri, jossa jokainen on tasa-arvoinen viestijä, ja tietoa jaetaan avoimesti.

Heidin tausta on Microsoft-maailmassa, joten useimmiten työkaluina ovat SharePoint-intranet, Teams ja Viva Engage.

Back To Top